อ่านแล้วอ่านเล่า

RT 207 งานประจำสอนทำธุรกิจ ตอนที่ 2

September 20, 2021

EP นี้จะเป็น ส่วนที่ 2 ของหนังสือ ที่พูดถึงความรู้ที่เราควรมี ถ้าสนใจที่จะทำธุรกิจ เช่น ความรู้ทางการเงิน การขาย การเขียน และความแตกต่างที่ได้จากการอ่านหนังสือ โดยผู้เขียนได้มีการสรุปวิธีการและกระบวนการต่างๆ ที่เราเองก็สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงอีกด้วยครับ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App