อ่านแล้วอ่านเล่า

RT168 คิดนอกกรอบแบบซุนเซ็ก กลยุทธ์ความสำเร็จคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2

March 22, 2021

เรื่อราวของ ซุนเซ็ก ต่อจากตอนที่แล้ว การที่ได้แม่ทัพอัจฉริยะ "จิวยี่" เข้ามาร่วมด้วย ได้ช่วยแบ่งเบาภาระในการทำศึกและขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับบรรดานักปราชญ์ในแดนกังตั๋ง อันส่งผลดีต่อการวางรากฐานของ "ง่อก๊ก" ให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากจิ
วยี่แล้วยังมี "ไทสูจู้" ศัตรูที่มีฝีมือในการรบสูสีกับซุนเซ็ก ที่ภายหลังกลายเป็นหนึ่งในขุนพลเอกของง่อก๊ก 

ซุนเซ็ก ยังมีการใช้กลยุทธในการ "สร้างแบรนด์" อย่างการที่ใช้การแต่งงานกับลูกของผู้มีอิทธิพลเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไปพร้อมๆกับการผูกใจขุนพลเอกได้อย่างแนบเนียน เรื่องราวเหล่าที่ควรค่าอย่างยิ่งที่เราควรศึกษาไว้เพราะกลยุทธต่างๆของซุนเซ็กนั้นไม่ได้ตก
ยุคไปตามเวลาเลย

Podbean App

Play this podcast on Podbean App