อ่านแล้วอ่านเล่า

RT165 Eat Move Sleep ตอนที่ 3 การหลับ

March 8, 2021

ตอนสุดท้ายของหนังสือ Eat Move Sleep ซึ่งจะเป็นเคล็ดลับที่เกี่ยวกับการนอน ไม่ว่าจะเป็น การลองเพิ่มเวลานอนอีก 15 นาที ,หวงแหนชั่วโมงก่อนนอน ,white noise ,การนอนเพื่ออนาคต 

ช่วงท้ายจะเป็นบทสรุปของหนังสือ ที่พูดถึงความสำคัญของการกิน หลับ ขยับตัวที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน แต่ที่สำคัญกว่าก็คือ เราต้องสะสมสิ่งเหล่านี้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองทีละเล็กทีละน้อย เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และอายุที่ยืนยาวขึ้นของตัวเราเอง

Podbean App

Play this podcast on Podbean App